Vaelluskalojen ylisiirrot

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa.
Lohikalojen luonnonkierron palauttamisessa rakennettuihin jokiin tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä sekä useita toimenpiteitä. Vesistöstä riippuen, toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kalastuksen säätely, kalatiet,  elinympäristökunnostukset, tuki-istutukset, ylisiirrot, tai näiden erilaiset yhdistelmät.  
 
Ylisiirroissa siirretään lisääntymiskykyisiä lohikaloja voimalaitoksien yläpuolisille vesistöalueille lisääntymään. Tutkimuksien mukaan vesistöjen yläjuoksulla syntyneet poikaset ovat vahvemmin leimautuneita kotijokeensa ja siten todennäköisesti omaavat myös nousuhalukkuuden nousta myöhemmin mereiseltä syönnösvaellukseltaan takaisin kotijokeensa lisääntymään. Ilman tätä leimautumista kotijokeensa kalat eivät todennäköisesti osaa uida lisääntymisalueilleen. Ylisiirtojen avulla halutaan siten vahvistaa jokeen leimautunutta kalakantaa.  
 
Fortum haluaa edetä vaelluskalojen palauttamistyössä askel kerrallaan. Koska nousuhalukasta kalaa on esimerkiksi Oulujoessa hyvin vähän, on elinkierron kannalta ensiarvoisen tärkeää, että kaloista mahdollisimman moni saadaan siirrettyä usean padon takaisille lisääntymisalueille. Lisäksi erityisesti Oulujoella on tärkeää tasapainottaa lisääntyvien kalojen sukupuolijakaumaa, koska nousukaloista vain murto-osa on mätiä kantavia naaraita. 
 
Ylisiirtäminen on menetelmänä tekninen, mutta sillä voidaan mielestämme parhaiten varmistaa että kalat saadaan lisääntymisalueille saakka. Nousevien kalojen määrän ollessa pieni se on myös kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi toimenpide kuin kalatiet. Ylisiirtokalojen pysyvyyttä ja levittäytymistä vapautusalueillaan sekä niiden lisääntymisen onnistumista tullaan Oulujoella seuraamaan vuosina 2016-2017.
 

Alasvaellus

Kalojen alasvaellus on tunnistettu haasteelliseksi. Sen selvittämiseksi Fortum on mukana tutkimushankkeissa sekä ruotsalaisten että suomalaisten tutkijoiden kanssa. Vaelluskalojen elinkiertoon rakennetuissa joissa liittyy paljon ratkaisemattomia haasteita. Fortum haluaa kuitenkin päästä eteenpäin vaelluskalojen palauttamistyössä ja edistää ylisiirtoja jo tässä vaiheessa. Ratkaisut kalojen alasvaelluksen edistämiseksi tulevat ajankohtaisiksi, kun ongelman laajuus on ymmärretty ja siihen on saatavilla kustannustehokkaita ratkaisuja.    
 
Fortumille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Tavoitteeseen pääsyn tehokkaimmat keinot valitaan vesistökohtaisesti yhteistyössä ympäristö- ja kalatalousviranomaisten sekä paikallisten sidosryhmien kanssa.  Viranomainen on määrännyt Fortumille ja muille voimayhtiöille suurissa rakennetuissa joissa pääsääntöisesti kalojen istutusvelvoitteita kalateiden sijaan, koska istutusten on arvioitu kompensoivan parhaiten kalataloushaittoja.  Mikäli jossakin kohteessa katsotaan, että kalatiellä saadaan aikaan suurempi hyöty kuin esimerkiksi istutuksilla, Fortum suhtautuu  kalateihin myönteisesti ja kalatalousvelvoitteita voidaan muuttaa.  
 

Animaatio vaelluskalojen ylisiirrosta Oulujoella

 

22.8.2017