Fortum ja Areva-Siemens -konsortio sopimukseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen päättymisestä

Fortum ja Areva-Siemens –konsortio ovat päättäneet nykyisen automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen yhteisellä sopimuksella. Areva-Siemens –konsortio tekee loppuun meneillään olevat sovitut ja uudelleenmitoitetut työt yhteistyössä Fortumin kanssa. Fortum uskoo löytävänsä uuden ratkaisun automaatiouudistuksen jatkamiseksi viivytyksettä.


Lue lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Takaisin