Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluotoon

Ydinvoimalaitoksessa tuotetaan sähköä uraanipolttoaineen avulla. Uraanissa energia on tiiviisti pakatussa muodossa, ja siitä syntyy vähän käytettyä polttoainetta. Käytetty polttoaine on radioaktiivista, minkä vuoksi se on eristettävä elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt vaarattomalle tasolle. Tätä eristämistä kutsutaan loppusijoitukseksi.Maisema

Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa ydinvoimatuotannossa syntynyt jäte on loppusijoitettava Suomeen ja vastuu ydinjätehuollosta on voimalaitosyhtiöillä. Ruotsin lainsäädäntö on vastuiden suhteen samankaltainen ja vastuu ydinjätehuollosta on jätteen tuottajalla. Sekä Loviisan ydinvoimalaitoksen että Fortumin osaomisteisten ydinvoimalaitosten ydinjätteiden loppusijoitusratkaisut Suomessa ja Ruotsissa ovat alansa johtavia ratkaisuja maailmassa.

Voimalaitoksen toiminnasta syntyvä jäte kuuluu joko tavanomaisen (ei-radioaktiivisen) tai radioaktiivisen jätehuollon piiriin. Tavanomaista jätettä syntyy normaalin työympäristön tapaan esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa, toimistotehtävissä ja ruokalassa. Radioaktiivinen jäte jaetaan syntytapansa, alkuperäisen käyttötarkoituksensa ja aktiivisuutensa perusteella joko matala-aktiiviseen, keskiaktiiviseen tai korkea-aktiiviseen jätteeseen. Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksessa matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan luolaan, joka on louhittu Loviisan Hästholmenin kallioperään 110 metrin syvyyteen.

Fortumin ja toisen suomalaisen ydinvoimatoimijan, TVO:n, voimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta huolehtii yhtiöiden perustama ja omistama Posiva Oy. Korkea-aktiivinen käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan suunnitelmien mukaan Eurajoen Olkiluotoon Posiva Oy:n loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilan ja siihen liittyvän kapselointilaitoksen odotetaan olevan käyttövalmiita vuonna 2020.

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa 2015 Posivalle luvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Laajamittaisen ja monialaisen tutkimuksen ja kehityksen jälkeen Posiva voi nyt edetä kehittämänsä ratkaisun mukaisen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon. Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla syntyneen käytetyn polttoaineen loppusijoitus suomalaiseen peruskallioon on tarkoitus aloittaa 2020-luvun alkupuolella.

Ruotsissa Fortumin osaomisteisesta ydinvoimatuotannosta syntyvän jätteen huollosta vastaa SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB). Käytetyn polttoaineen loppusijoitustila on rakenteilla Forsmarkiin, Östhammarin kuntaan ja sen on tarkoitus valmistua tämän vuosikymmenen lopulla. Rakentamisen ja koekäyttöjakson jälkeen loppusijoitustoiminta olisi mahdollista aloittaa ensi vuosikymmenen lopulla.

23.2.2016