Loviisan ydinvoimalaitos

Voimalaitoksen toiminta

​Loviisan voimalaitos vuonna 2016


Vuonna 2016 Fortumin Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita.

​Loviisa 1 Loviisa 2​
Rakentaminen alkoi​ ​1.5.1971 1.8.1972
​Käyttöönotto ​8.2.1977 ​4.11.1980
​Lämpöteho ​1500 MW ​1500 MW
Sähköteho (netto) ​502 MW ​502 MW
​Käyttökerroin ​88,6 % 93,5 %
​Sähköntuotanto ​4,05 TWh ​4,28 TWh
 

 Sähköntuotannon periaate

 Sähköntuotannon periaate

Primääripiiri

Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi painevesireaktoria, jotka kuumentavat reaktorisydämen läpi virtaavan veden noin 300-asteiseksi. Painevesireaktorissa vallitsevan korkean paineen (123 bar) takia vesi ei kiehu.

Reaktorin tuottama lämpö siirtyy veden mukana höyrystimiin, joissa osa lämmöstä siirtyy lämmönsiirtoputkien seinämien läpi sekundääripiirissä virtaavaan veteen. Höyrystimistä vesi ohjautuu pääkiertopumppujen kautta takaisin reaktoriin.

Sekundääripiiri

Höyrystimissä sekundääripiirin syöttövesi höyrystyy. Vesihöyry virtaa turbiineihin, joissa se paisuu. Höyryyn sitoutunut lämpöenergia muuttuu turbiineissa pyöriväksi mekaaniseksi energiaksi, joka edelleen pyörittää turbiinin akselille kytkettyä generaattorin roottoria.

Turbiinista vesihöyry siirtyy lauhduttimeen, jossa se lauhtuu kokonaan vedeksi. Lauhdutinta jäähdytetään merivedellä. Lauhdevesi pumpataan lauhdepumppujen kautta lauhdevesisäiliöön, josta se kiertää esilämmittimien kautta takaisin höyrystimiin.

Merivesipiiri

Merivesipiiri jäähdyttää lauhduttimia. Laitoksen toimiessa täydellä teholla meriveden lämpötila nousee jäähdytyskanavassa noin 10 Celsius-astetta.Tutustu ydinreaktioon ja ydinsähkön tuotantoon sivun alaosan linkistä.

4.1.2017