Lovisa kärnkraftverk

Avvikande händelser

​Lovisa kraftverk är planerat så att driften inte medför fara för människor eller miljön. Kraftverket är därtill utrustat med flera säkerhetssystem som förhindrar utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön vid ett möjligt, men ytterst osannolikt, haveri. 

För den händelse att samtliga säkerhetssystem skulle fallera vid en olycka upprätthålls en handlingsplan i syfte att skydda människor mot strålning. På denna sida hittar du de viktigaste anvisningarna gällande åtgärder i en farosituation samt länkar till noggrannare instruktioner och till information om strålningens inverkan. 
 

I en nödsituation är det viktigt att lyssna på radio eller läsa YLE text-TV:s sidor 112, 867-868. Följ myndigheternas anvisningar! Ta inte jodtabletter och avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna.

Vid strålningsfara ger myndigheterna anvisningar om bland annat skydd inomhus, intag av jodtabletter och evakuering. Målsättningen är att förhindra skador och att minimera strålningens skadliga inverkan. 
 

GÖR SÅ HÄR NÄR DU HÖR DEN ALLMÄNNA FAROSIGNALEN

1. Bege dig inomhus och stanna där.

2. Stäng alla dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.

3. Slå på radion eller YLE text-TV:s sidor 112, 867-868. Invänta anvisningar.

4. Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras.

5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna eftersom det kan medföra fara.Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud, där längden på de stigande och sjunkande perioderna är 7 sekunder.

Faran över-signalen är en oavbruten jämn signal vars längd är en minut.  Det är ett meddelande om att varningstillståndet upphävs.

29.3.2016