Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

​Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 18 augusti. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 1, varefter enheten Lovisa 2 står i tur. Årsrevisionen beräknas vara klar i slutet av september. Vardera enheten genomgår en kort avställning för byte av bränslestavar, vilket innebär att inga omfattande ändrings- eller reparationsarbeten görs. 


”Vid sidan om det normala underhållsarbetet och bytet av bränslestavar byts en av reservdieslarnas motorer vid enheten Lovisa 1. Därtill förnyas ställverkets 6 kV:s huvudbrytare och ställverksfältets 400 kV:s brytare ”, säger Pertti Salonen som är chef för kraftverkets underhållsenhet.

Utöver det normala underhållet och bytet av bränslestavar genomgår enheten Lovisa 2 förnyelse av ställverksfältets 400 kV:s brytare. Förnyelsen av enheternas 400 kV:s brytare görs av Fingrid Abp.

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Pertti Salonen, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 3100

Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elförbrukningen i Finland. I fråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är av världsklass. I fjol var driftfaktorn 87,6 procent.

Ytterligare information: www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare betydande mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin