Administrativ avvikelse under reaktoravställningen vid Fortums Lovisa kraftverk

Årsrevisionen vid enheten Lovisa 1 vid Fortums Lovisa kraftverk inleddes söndagen den 20 juli. Under avställningen utfördes rutinmässiga provningar av skalventilerna i bränslebassängernas kylsystem. Bränslebassängerna finns i reaktorbyggnaden. På grund av ett mänskligt misstag inleddes provningsarbetet innan anläggningens driftläge hade övergått från varm till kall avställning.


Enligt Lovisa kraftverks säkerhetstekniska driftvillkor kan provningarna utföras under både varm och kall avställning, men inte under övergångsfasen. Lovisa kraftverk tillställer Strålsäkerhetscentralen en specialrapport om det inträffade. 

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen. Årsrevisionen vid Lovisa kraftverk fortgår som planerat. Kraftverksenheten Lovisa 2 producerar elektricitet i vanlig ordning. 

Ytterligare information: Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010.

Konsernkommunikation

Fortum

Takaisin