Bra produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk

År 2013 var ett bra produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 8,04 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket är cirka 9 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets tillgänglighet, var 92,5 %, vilket är ett internationellt sett gott resultat. I fjol var den genomsnittliga driftfaktorn vid världens tryckvattenanläggningar cirka 83 %. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 92,1 % och vid Lovisa 2 93 %. 


Under året genomgick vardera kraftverksenheten en kort årsrevision med byte av bränsleelement. Årsrevisionerna räckte 19 dygn (Lovisa 1) och 16 dygn (Lovisa 2). Lovisa kraftverk hade därtill tre korta reparationsavställningar på sammanlagt cirka 9 dygn.

Orsakerna till avställningarna var ett lagerfel i en styrstav (Lovisa 2), ett elektriskt fel i en styrstavsmotor (Lovisa 1) och ett läckage i en locktätning till en ventil i nödkylningssystemet (Lovisa 1). 

- Vi kräver fortlöpande säkerhetsförbättring inom alla delområden. I fjol var kraftverkets stråldoser i förhållande till underhålls- och reparationsåtgärderna de lägsta under anläggningens hela drifttid, vilket kan betraktas som ett mycket gott resultat. Lyckad planering och realisering förutsätter hela personalens medverkan, säger process- och utvecklingsdirektör Thomas Buddas.

Lovisa kraftverk är föremål för flera betydande investeringsprojekt som syftar till att trygga säker, tillförlitlig och lönsam elproduktion under hela den återstående drifttiden. Kraftverkets nuvarande drifttillstånd löper ut år 2027 (Lovisa 1) och år 2030 (Lovisa 2). 

- Förnyandet av turbinerna och mellanöverhettarna, som görs under perioden 2014‒2017, beräknas höja anläggningens produktionseffekt med sammanlagt 29 MW. Under innevarande år byggs ett kylsystem som är oberoende av havsvatten, vilket ökar säkerheten under extrema förhållanden. Därtill har vi flera mindre förbättringsprojekt som håller kraftverkspersonalen fullt sysselsatt de kommande åren, säger Thomas Buddas.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på 528 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. Årsrevisionerna har stor sysselsättande effekt – i fjol deltog 650 personer, varav 630 finländare, från 50 företag i arbetet. 

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Thomas Buddas, chef för teknikenheten, tfn +358 50 455 3710

Takaisin