Enhet 1 vid Lovisa kraftverk ställs av på grund av ett brott i en ventiltätning

Enheten Lovisa 1 vid Lovisa kraftverk stängdes av fredagen den 27 december kl. 03.00 på grund av ett läckage i den inre tätningen i en ventil till nödkylningssystemet. Felet åtgärdas under förmiddagen och enheten tas åter i drift senast på kvällen.

 

Läckaget i ventilens inre tätning observerades torsdagen den 26 december. Ventilens yttre tätning är intakt. Den utläckande vätskan dräneras till anläggningens återvinningsystem för borhaltigt vatten. 

Nödkylningssystemets uppgift är att tillföra reaktorn borhaltigt vatten i en eventuell nödsituation. 

Läckaget medför ingen fara för människor, miljön eller anläggningen. Under reparationsavställningen av Lovisa 1 producerar enheten Lovisa 2 elektricitet i vanlig ordning.

Ytterligare information:

Ulf Lindén, platschef, Lovisa kraftverk, tfn 050 455 3800

Takaisin