Enhet 2 på Fortums Lovisa kärnkraftverk körs ner för reparation av en styrstav

Lovisa enhet 2 körs ner under tisdagen den 15.10. på grund av ett fel i en styrstav. Felet upptäcktes vid en funktionsprovning av styrstaven på måndagen den 14.10.


Två styrstavar på Lovisa 2 har varit under extra tillsyn på grund av att funktionsproblem upptäcktes i tester  under uppstarten efter årsavställningen.

Under de tester som gjorts i september har styrstavarna fungerat normalt, men i provningen på måndag felfungerade en stav. Anläggningen körs ner för reparation och vidare utredningar av felet.

Under reparationen av Lovisa 2 producerar Lovisa 1 elektricitet med normal kapacitet.

Mera uppgifter:

Ulf Linden, site manager, tel 010 455 3800

Takaisin