Enheten Lovisa 1 vid Lovisa kraftverk ställs av för byte av ett styrstavsmaskineri

Kraftverksenheten Lovisa 1 vid Fortums Lovisa kraftverk stängs av klockan 9 fredagen den 29 november på grund av ett fel i en styrstavsmotor. 


Felet, som upptäcktes sent på kvällen 28.11, kartlades under natten. Felsökningen visade att orsaken var ett elektriskt fel i en styrstavsmotor. Det aktuella styrstavsmaskineriet kommer att bytas ut, vilket förutsätter nedkylning och avställning av kraftverksenheten.  

Avställningens längd uppskattas till några dygn. Under avställningen producerar enheten Lovisa 2 elektricitet i vanlig ordning. 

Händelsen/åtgärden medför ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Ytterligare information:

 Thomas Buddas, tfn 010 455 3710

Takaisin