Försenad kalibreringsinspektion vid Fortums Lovisa kraftverk

Den senaste kalibreringsinspektionen av temperaturmätningsutrustningen i Lovisa kraftverks meteorologiska observationssystem gjordes i maj 2014, fyra månader senare än vad som stipuleras i driftvillkoren. Enligt villkoren skall systemet inspekteras en gång per år. Kraftverkets meteorologiska observationssystem inklusive temperaturmätningen har fungerat klanderfritt.  Förseningen märktes vid en driftinspektion som utfördes i slutet oktober. 


Förseningen gällde den utrusning för temperaturmätning som finns på olika höjd i kraftverkets gamla 140 meter höga vädermast.  Kraftverkets meteorologiska observationssystem samlar fortlöpande in uppgifter om vädret och förhållandena i anläggningens omgivning. Uppgifterna används för beräkning och bedömning av eventuella radioaktiva ämnens spridning och miljöpåverkan.

Lovisa kraftverks meteorologiska observationssystem förnyas för närvarande. Den nya vädermasten restes i april och observationssystemet färdigställs senare i år.

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Fortum,

koncernkommunikation

Ytterligare information:

Anna-Maria Länsimies, kommunikationschef, tfn 040 161 4204

Takaisin