Försvarsmakten övar i närheten av Lovisa kraftverk torsdagen 26 januari

Försvarsmakten övar i närheten av Lovisa kraftverk torsdagen den 26 januari 2017 på förmiddagen. På grund av detta kan trafiken öka i trakten.
Övningen påverkar inte kraftverkets verksamhet.
 
 

Takaisin