Fortum och konsortiet Areva-Siemens beslöt att upphäva avtalet gällande projektet för modernisering av automation på Lovisa kärnkraftverk i Finland

Fortum och konsortiet Areva-Siemens har beslutat att upphäva gällande avtal angående projektet för förnyandet av automation. Konsortiet Areva-Siemens kommer att slutföra de pågående, överenskomna och på nytt dimensionerade arbetena i samarbete med Fortum. Fortum är övertygad om att en ny lösning  för att fortsätta moderniseringsarbetet kommer att hittas utan dröjsmål.


Moderniseringen av automationen på Lovisa kraftverk påbörjades år 2005. Reaktorns styrsystem och automationen för hjälpsystemen blev färdiga på enhet 1 år 2008 och på enhet 2 år 2009.

Under planeringen och testningen av följande skede i det pågående automationsprojektet har det blivit klart att implementeringen av projektet skulle ha blivit ytterligare försenad från den ursprungliga tidtabellen och skulle ha tagit alltför länge att förverkliga.

Fortum kommer att söka en ny lösning för modernisering av automationen för att trygga en säker och tillförlitlig el-produktion på Lovisa kärnkraftverk ända till slutet av nuvarande drifttillstånd. Drifttillståndet för enhet 1 på Lovisa kraftverk är i kraft till år 2027 och på enhet 2 till år 2030.

Upphävandet av nuvarande avtal inverkar inte på anläggningens säkerhet, tillförlitliga produktion eller på personalen. Lovisa kraftverk sysselsätter cirka 500 personer. Kraftverket är en viktig industriell arbetsgivare på orten.

Fortum Oyj

Koncernkommunikation

Mera uppgifter ges av:

Tiina Tuomela, Chef, Nuclear and Thermal -divisionen, Fortum, tel. +358 50 453 4120

Takaisin