Fortums Lovisa kraftverk får nytt meteorologiskt observationssystem

Under innevarande år installeras en ny vädermast och ett nytt meteorologiskt observationssystem vid Lovisa kraftverk. Identifieringen, bedömningen och beaktandet av de naturrelaterade riskerna förutsätter god kännedom om de lokala väderleksförhållandena. Det nya systemet tas i bruk i slutet av året. 

”Den nya vädermasten och det nya observationssystemet, som baserar sig på modern teknologi, säkerställer att kraftverkets väderobservationer uppfyller de stränga kvalitetskraven i drifttillstånden under anläggningens återstående drifttid. De noggranna och omfattade mätresultaten från det nya systemet kan användas för bland annat analys och modellering av olika väderfenomen. Mättekniken i systemet är utformad med tanke på bland annat kustförhållandena och de lokala väderobservationernas säkerhetsmässiga betydelse”, säger Thomas Buddas som är chef för teknik- och utvecklingsenheten vid Lovisa kraftverk.

Fortlöpande och långsiktig registrering av de meteorologiska parametrarna ger värdefull information om väderfenomenen i kraftverkets omgivning och om både tillfälliga och bestående förändringar i väderleken. Systemet mäter bland annat lufttrycket, lufttemperaturen och luftfuktigheten samt vindriktningen och vindhastigheten på 44, 74 och 114 meters höjd.

Vädermasten restes i början av april. Mastens nedre delar kunde monteras med hjälp av en mobil kran, men monteringen av de övre delarna krävde helikopterassistans. 

Den nya vädermasten ersätter kraftverkets gamla mast, som har registrerat vädret i anläggningens omgivning ända sedan år 1971. Platsen för den nya masten är vald så att resultaten från tidigare och senare mätningar är inbördes jämförbara. Den gamla vädermasten demonteras när den nya har tagits i bruk. 

Fortum,

koncernkommunikation

Ytterligare information:

Thomas Buddas, chef för teknik- och utvecklingsenheten, tfn 050 455 3710


Foto: Aki Mattila, Fortum.


Foto: Juha Merenheimo, Fortum.

Fortum

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.fi

Takaisin