Fortums Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler 29.7.2015

​På Lovisa kraftverks enhet 1 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga onsdagen den 29.7. med början klockan 12.30. Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Sammanlagt provblåser man tolv säkerhetsventiler. Varje enskild provblåsning räcker några tiotals sekunder. Hela avprovningen beräknas räcka cirka fem timmar.

 

Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen. Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

 
 
 
Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010

Takaisin