Fortums Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler 10.-13.9.

​På Lovisa kraftverks enhet 1 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga under perioden 10.-13.9.

 

Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.

 

Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.


 
Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010

Takaisin