Fortums Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler 16.9.

​​På Lovisa kraftverks enhet 2 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga på fredagen den 16.9.

 
Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.
 
Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

 
Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010

Takaisin