Fortums Lovisa kraftverk släpper ut renat indunstningskoncentrat i havet

Under vecka 51 släpper Lovisa kraftverk ut renat indunstningskoncentrat i havet. Utsläppet är planerat. Mängden radioaktiva ämnena i koncentratet uppskattas till 0,45 procent av kraftverkets tillåtna årliga utsläpp av radioaktiva ämnen. Radioaktiviteten är ringa och medför ingen fara för människor eller miljön.  


Åtgärden, som är godkänd av myndigheterna, vidtas med några års mellanrum. Det senaste utsläppet gjordes i december 2009. 

Indunstningskoncentratet härrör från behandlingen av kraftverkets processvatten. En del av koncentratet kan, efter godkänt tillståndsförfarande, släppas ut i havet efter några års lagring, behandling, rening och analys. 

För rening av indunstningskoncentratet används jonbytestekniken Cs Treat®, som är utvecklad i samarbete mellan Fortum och Helsingfors universitet.  Tekniken, som har använts vid Lovisa kraftverk sedan början av 1990-talet, har avsevärt minskat de radioaktiva utsläppen i vattendragen. Fortum levererar för närvarande tekniken till det skadade kärnkraftverket Daiichi i Fukushima i Japan för rening av radioaktivt vatten.

Miljömyndigheterna och Strålsäkerhetscentralen har informerats om tidpunkten för det förestående utsläppet av indunstningskoncentrat i havet. Utsläppet, som mäts och analyseras, rapporteras till myndigheterna i anslutning till kraftverkets normala kvartalsrapportering.  

Ytterligare information:

Jari Kuusisto, chef för säkerhetsenheten, tfn 010 455 3850

Takaisin