Fortums nya lösning för modernisering av automationen på Lovisa kärnkraftverk är avtal med Rolls-Royce

Fortum har undertecknat ett avtal med engelska Rolls-Royce om modernisering av automationen på Lovisa kärnkraftverk i Finland. Parterna har kommit överens om att inte tillkännage värdet av avtalet. Moderniseringen utförs under flera år och är en del av Fortums normala investeringar i anläggningen.

Projektet inriktar sig i huvudsak på att modernisera säkerhetsrelaterade system på båda produktionsenheterna i Lovisa. Projektet kommer att genomföras inom slutet av år 2018. Rolls-Royce levererar alla för projektet behövliga automationssystem med tillhörande planering, testning och installation. Metso Automation fungerar som underleverantör till Rolls-Royce för processautomation, fältplaneringen och förverkligandet på kraftverket. Projektet genomförs i nära samarbete med Fortum.

Målet med moderniseringen av automationen är att trygga en säker och pålitlig produktion på Loviisa kraftverk ända till slutet av anläggningens nuvarande drifttillstånd. Drifttillståndet på Lovisa enhet 1 är i kraft till år 2027 och på enhet 2 till år 2030.

Fortum Oyj

Koncernkommunikation

Mera uppgifter ges av:

Tiina Tuomela, Chef, Nuclear and Thermal Power -divisionen, Fortum, tel. 050 453 4120

Satu Katajala, Kraftverkschef, Lovisa kraftverk, tel. 050 455 3910

Takaisin