Lovisa 1 är tillbaka i produktion efter utförda reparationsåtgärder i en styrstav

Enheten Lovisa 1 vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet i vanlig ordning efter en ungefär fyra dygn lång reparationsavställning. 


På grund av ett elektriskt fel i en styrstavsmotor ställdes kraftverksenheten av fredagen den 29 november 2013. Bytet av styrstavsmotor förutsatte nedkylning och avställning av kraftverksenheten. 

Enheten Lovisa 1 togs i drift kl. 19 måndagen den 2 december 2013.

Ytterligare information:

Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Takaisin