Lovisa 2 är tillbaka i produktion efter utförda reparationsåtgärder i en styrstav

Enhet 2 på Lovisa kraftverk är igen tillbaka i normal elproduktion efter ett  fem dygns långt stopp för reparation av en styrstav.


Loviisa 2 stoppades efter en funktionsstörning i en styrstav tisdagen den 15.10.2013. I reparationsstoppet byttes motorenheten ut i två styrstavar och alla styrstavars funktion testades. Avställningen utnyttjades dessutom till att göra några mindre gransknings-, reparations- och underhållsarbeten.

Lovisa 2 var tillbaka i produktion på söndag 20.10.2013 kl. 15:46 och producerar nu el med full effekt.

Mera uppgifter ges av:

Timo Eurasto, driftenhetens chef, tel. 010 455 4010

Takaisin