Lovisa 2 på nedsatt effekt efter turbinsnabbstopp

​Enhet 2 på Lovisa kraftverk fungerar på nedsatt effekt. Enhetens ena turbin stoppades manuellt igår kväll kl. 17.10 då i samband med underhåll av kondensatreningssystemet en ventil oväntat öppnade och förorsakade ett litet vattenläckage i turbinhallen. Underhållet av kondensatreningen fortsätter. Kraftverksenheten förväntas uppnå full effekt till veckoslutet.


Händelsen förorsakade ingen fara för människor, omgivning eller kraftverket.

Lovisa 1 producerar full effekt.

Ytterligare information: Ulf Linden, tel 010 455 3800

Takaisin