Lovisa kraftverk provblåser nya säkerhetsventiler 17.‒19.9.2014

Fortums Lovisa kraftverk provblåser de nya säkerhetsventilerna för färsk ånga vid Lovisa 2 under uppstarten  av enheten. Avprovningen börjar onsdag 17.9.2014 och avslutas fredag 19.9.2014. Utblåsningsljuden hörs i Hästholmens näromgivning.


Ångrörens huvudsäkerhetsventiler vid Lovisa kraftverk förnyas inom ramen för ett projekt som hänför sig till hanteringen av kraftverkets åldringsprocess och höjningen av anläggningens säkerhet. Vardera kraftverksenheten har 12 huvudsäkerhetsventiler, varav hälften förnyas under perioden 2014‒2016. Åtgärden höjer strålsäkerheten i miljön vid en eventuell olycka. De nya säkerhetsventilerna, som även klarar utblåsning av vatten, stängs tillförlitligt efter utblåsningen. Vid en eventuell olycka hindrar de nya ventilerna utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen ännu effektivare än de gamla.   

De nya säkerhetsventilerna för färsk ånga justeras så att de öppnar sig först medan de gamla ventilerna, som lämnas kvar, öppnar sig i ett senare skede när ångtrycket har stigit ytterligare.

Ventilerna avprovas årligen. Avprovningarna aviseras i lokalpressen och på Fortums webbsidor.

Fortum Oyj

Konsernkommunikation

Ytterligare information:

Anna-Maria Länsimies, kommunikationschef, tfn 040 161 4204

Takaisin