Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler

På Lovisa kraftverk's enhet 1 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga tisdagen den 13.8. med början klockan 16.00. Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Sammanlagt provblåser man tolv säkerhetsventiler. Varje enskild provblåsning räcker några tiotals sekunder. Hela avprovningen beräknas räcka högst fem timmar.


Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen. Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

Tilläggsinformation om avprovningen:

Kommunikationschef Anna-Maria Länsimies, tel 040 161 4204

Takaisin