Lovisa kraftverks eleffekt höjs med 5 MW genom modernisering av mellanöverhettarna

Under perioden 2015-2017 moderniserar Fortums Lovisa kraftverk turbinanläggningens åtta mellanöverhettare med fuktavskiljare. Moderniseringen höjer kraftverkets eleffekt med sammanlagt cirka 5 MW.  


Mellanöverhettarna, som ingår i anläggningens sekundärkrets, har till uppgift att torka och överhetta ångan från högtrycksturbinen, vilket höjer lågtrycksturbinens verkningsgrad.  

"Med åtgärden höjeres eleffekten och turbinanläggningens verkningsgrad utan höjning av reaktorns termiska effekt. Eftersom moderniseringen enbart gäller sekundärkretsen inverkan den inte på reaktoranläggningen eller kärnsäkerheten", säger grupchefen Samuli Savolainen.

Moderniseringen av mellanöverhettarna, som levereras av det tyska företaget Balcke-Dürr GmbH, görs i anslutning till kraftverkets ordinarie årsrevisioner.  

Moderniseringsprojektet ingår i den fortlöpande förbättringen av Lovisa kraftverk. Syftet med förbättringsarbetena är att säkerställa trygg och tillförlitlig elproduktion under kraftverkets hela drifttid.

Lovisa kraftverks sammanlagda eleffekt är i dag 992 megawatt (MW). Förra hösten meddelade kraftverket om modernisering av högtrycksturbinernas inre komponenter under perioden 2014 - 2017. Turbinmoderniseringen i kombination med moderniseringen av mellanöverhettarna höjer kraftverkets eleffekt med sammanlagt 29 MW, vilket med Lovisa kraftverks genomsnittliga driftfaktor motsvarar nästan hela elförbrukningen i Lovisa och Pyttis år 2011. (Källa: Elförbrukningen kommunvis år 2011, Finsk Energiindustri rf).

Fortum

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Samuli Savolainen, Group Manager, tfn 050 455 4020, samuli.savolainen@fortum.com

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elproduktionen i Finland. Ifråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk är ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är internationellt sett mycket hög. I fjol var driftfaktorn 87,7 procent.  

Ytterligare information: www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin