Lovisa kraftverks inkvarteringsby får fem energieffektiva inkvarteringbyggnader

​Under sommaren och inkommande höst får Fortums Lovisa kraftverks inkvarteringsby fem nya inkvarteringsbyggnader med sammanlagt hundra energieffektiva enrummare avsedda för utomstående arbetskraft. Byggnaderna, som värms med jordvärme, uppfyller de stränga krav på energieffektivitet som trädde i kraft i början av året. 

Byggnaderna uppförs i två etapper. De första byggnaderna på sammanlagt 1 500 kvadratmeter anländer till inkvarteringsbyn i juli och står klara för inkvartering senast i augusti när årsrevisionerna inleds. De övriga byggnaderna på sammanlagt 900 kvadratmeter uppförs efter årsrevisionerna. Byggnaderna levereras som bruksfärdiga moduler. 

De nya inkvarteringsbyggnaderna behövs under perioden 2014-2017 då Lovisa kraftverk genomgår flera samtidiga moderniseringar. Moderniseringsprojekten, som bland annat gäller anläggningarnas turbinenheter, sysselsätter en stor mängd externa specialister.

Uppförandet av inkvarteringsbyggnaderna ingår i kraftverkets förnyelse av inkvarteringsbyn. I fjol färdigställdes sammanlagt 45 nya inkvarteringsrum och antalet rum kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Samtidigt renoveras de äldre inkvarteringsbyggnaderna så att de motsvarar dagens krav på trivsel och energieffektivitet. Inkvarteringsbyggnaderna levereras av Teijo-Talot Oy i Bjärnå.

Fortum, division Power

Kommunikation

Ytterligare information:

Teuvo Hämäläinen, chef för enheten strategisk anskaffning, Lovisa kraftverk

tfn +358 50 455 4450

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elförbrukningen i Finland. I fråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är av världsklass. I fjol var driftfaktorn 87,6 procent.

Ytterligare information: www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare betydande mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin