Räddningsövningen Lovisa 13 ökar trafik i Lovisa kraftverks omgivning

​Lovisa kraftverks räddningsövning Lovisa 13 ordnas torsdagen den  14.3.2013. Den lagstadgade nationella räddningsövningen, som hålls vart tredje år, leds av Räddningsverket i Östra Nyland. 


Vid övningen testas Lovisa kraftverks räddningsplan och övas samarbetet mellan Lovisa kraftverk och olika myndigheter och organisationer vid en allvarlig strålningsolycka. Övningens internationella del omfattar situationsförmedling till och övrigt samarbete med de nordiska och baltiska ländernas strål- och kärnsäkerhetsmyndigheter, utrikesministerier och ambassader vid en kärnkraftsolycka.   Övningen ökar trafik i Lovisa kraftverks omgivning.

Vid övningen tränar bland annat kraftverkets egen brandkår, Räddningsverket i Östra Nyland, Kymmenedalens räddningsverk, polisinrättningarna i Östra Nyland och Kymmenedalen, akutsjukvården i HNS Borgå sjukvårdsområde, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten sin verksamhet. En helikopter deltar i övningen.

Fortum, Power Division

Kommunikation 

Ytterligare information:

Peter Tuominen ​tfn +358 50 452 4760

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elförbrukningen i Finland. I fråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är av världsklass. I fjol var driftfaktorn 87,6 procent.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Fortum 

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare betydande mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin