Stängd ventil i nödkylningssystemet vid kraftverksenheten Fortums Lovisa 2 i strid med driftvillkoren

Vid den ordinarie månadsinspektionen onsdag 12.11 2014 märkte man att en ventil i nödkylningssystemet vid kraftverksenheten Lovisa 2 var stängd i strid med driftvillkoren. Ventilen öppnades omedelbart. 


Den stängda ventilen ingår i ett rörsystem som förnyades i samband med årsrevisionen 2014 och primärkretsens tryckkontroll moderniserades vid kraftverksenheten Lovisa 2. Enhetens parallella och redundanta rörsystem har hela tiden varit tillgängligt. Ett rörsystem räcker för att säkerställa tryckkontrollen. Den stängda ventilen hade vid behov kunnat öppnas. 

Vid årsrevisionen förbättrades anläggningens säkerhet och tillgänglighet på olika sätt. De viktigaste arbetena omfattade moderniseringen av primärkretsens tryckkontroll och en förnyelse av säkerhetsventilerna i sekundärkretsens ångrör. I moderniseringen av primärkretsens tryckkontroll ingick bland annat ventilbyten och systemförenklingar.  

Syftet med moderniseringen av primärkretsens tryckkontroll var att förbättra tryckkontrollen i slutfasen av en möjlig, men mycket osannolik olycka. Syftet med förnyelsen av säkerhetsventilerna i sekundärkretsens ångrör var att öka ventilsystemets tillförlitlighet vid en eventuell olycka. Det förnyade ventilsystemet reducerar det aktuella nödkylningssystemets säkerhetsmässiga betydelse.  

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen. Orsakerna till incidenten undersöks och vid behov vidtas korrigerande åtgärder.

Fortum,

koncernkommunikation

Ytterligare information: Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Takaisin