Loviisan ydinvoimalaitos

Kraftverks operation

År 2016 kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 91,1 procent var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar.

Lovisa kraftverk år 2016

Lovisa 1​ Lovisa 2​
​Byggnadsarbetet startade ​1.5.1971 ​1.8.1972
Ibrygtagande​ ​8.2.1977 ​4.11.1980
​Värme effekt ​1500 MW ​1500 MW
​El effekt (netto) ​502 MW 502 MW​
​Driftfaktorn ​88,6 % 93,5 %​
​Elrpoduktion ​4,05 TWh ​4,28 TWh

 

 Elproduktionens princip

Kraftverks operation

Primärkrets

Kärnkraftverket i Lovisa har två tryckvattenreaktorer. De hettar upp vattnet som strömmar igenom reaktorkärnan till cirka 300 grader. På grund av det höga trycket (123 bar) i tryckvattenreaktorn kokar vattnet inte.

Värmen som reaktorn alstrar leds med vattnet till ånggeneratorer där en del av värmen överförs genom rörens väggar till vattnet i sekundärkretsen. I ånggeneratorerna sjunker vattnets temperatur med cirka 34 grader Celsius. Huvudcirkulationspumparna pumpar vattnet från ånggeneratorerna tillbaka till reaktorn.

Sekundärkrets

Vattnet i sekundärkretsen hettas upp till ånga i ånggeneratorer. Vattenångan leds till turbiner där den expanderar. Värmeenergin i ångan omvandlas i turbinerna till roterande mekanisk energi som i sin tur driver rotorn i en generator som kopplats till turbinens axel.

Från turbinen leds vattenångan till en kondensor där den kondenseras till vatten. Kondensorn kyls ner med havsvatten. Kylvattnet pumpas med kylvattenpumpar in i kylvattenbehållaren där förvärmare hettar upp det innan det pumpas tillbaka till ånggeneratorerna.

Havsvattenkrets

Havsvattenkretsen kyler ner kondensorerna. När kraftverket drivs på full effekt stiger havsvattentemperaturen i kylkanalen med cirka 11 grader Celsius.

 

f

4.1.2017