Polttoaineen vaihto

​Ydinvoima

 
Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin ilmastomyönteisessä energiantuotannossa. Ydinvoima on CO2-vapaata perusvoimatuotantoa, jolla on päästöttömyytensä ansiosta tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla.

Fortum tuotti Pohjoismaissa ydinvoimaa 24,1 terawattituntia (TWh) vuonna 2016. Yhtiön sähköntuotannosta ydinvoima kattoi noin kolmanneksen.

Maailman sähköntuotannosta ydinvoiman osuus oli vuonna 2016 noin 11 %. Euroopassa, samoin kuin Suomessa ydinvoiman osuus sähköntuotannosta on noin kolmannes. Valtaosa maailman ydinvoimalaitosten reaktoreista on kevytvesireaktoreita, joissa neutroneita hidastavana ja polttoainetta jäähdyttävänä aineena käytetään vettä. Kevytvesireaktoreita on kahta perustyyppiä: maailman sähköntuotantokäytössä olevista ydinreaktoreista noin 66 % on painevesireaktoreita ja noin 23 % kiehutusvesireaktoreita. Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä painevesireaktoria, kapasiteeteiltaan 507 MW (Loviisa 1) ja 502 MW (Loviisa 2).

Kevytvesireaktorit käyttävät polttoaineenaan rikastettua uraania. Lue lisää uraanista polttoaineena sivulta Polttoaine.

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoiman vastuullisesta käytöstä. Kehitämme ydinvoimalaitostemme turvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Fortumin ydinvoimaosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua, minkä ansiosta tarjoamme ydinvoimaan liittyviä asiantuntijapalveluita myös alan muille toimijoille.
 
​Ydinvoimatoimintamme tärkein tehtävä on tuottaa sähköä turvallisesti, luotettavasti ja kilpailukykyisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä noudattaen ydin- ja säteilyturvallisuuden, jätteiden turvallisen käsittelyn ja ydinaineiden valvonnan periaatteita.

Toimintamme perustuu korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin ja laatuun sekä jatkuvaan parantamiseen.
 
Turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytyksenä on oman osaamisemme jatkuva pitäminen alan kärjessä.

Ote Fortumin ydinvoimatoimintojen turvallisuus- ja laatupolitiikasta
 

Ydinvoimalaitokset

Fortum omistaa yhteensä 3 011 megawattia (MW) ydinvoimakapasiteettia, josta Suomessa oli yhteensä 1 472 MW ja Ruotsissa 1 539 MW (2016).

Fortumin omistamassa ja operoimassa Loviisan voimalaitoksessa on kaksi reaktoriyksikköä. Lisäksi yhtiö omistaa osuuksia kahdeksasta reaktoriyksiköstä Suomessa ja Ruotsissa:
- Loviisan voimalaitos (Fortumin osuus 100 %)
- Forsmark Kraftgrupp AB (Fortumin osuus 22,2 %)
- OKG AB (Fortumin osuus 43,4 %). Syksyllä 2015 OKG AB:n ylimääräinen yhtiökokous päätti sulkea Oskarshamnin kolmesta ydinvoimayksiköstä Ruotsissa yksiköt 1 ja 2  (pörssitiedote 14.10.2015).
- Teollisuuden Voima Oyj (TVO) Olkiluoto 1 ja 2 (Fortumin osuus 26,6 %). TVO-omistusosuutensa kautta Fortum osallistuu myös Olkiluodon uuden, kolmannen yksikön rakentamiseen.

Osallistuvamme 6,6 prosentin osuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen samoilla ehdoilla kuin muutkin suomalaiset tällä hetkellä hankkeeseen sitoutuneet yritykset. Fortumin osallistuminen hankkeeseen toteutetaan Voimaosakeyhtiö SF:n kautta (pörssitiedote 5.8.2015).
 

 
 

Kevytvesireaktorit

Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä painevesireaktoria.

Lue lisää

Ydinreaktio

​Uraanin käyttäminen energialähteenä perustuu sen isotoopin 235U atomiydinten halkeamisreaktioon eli fissioon.

Read more

Uraani polttoaineena

Ydinvoimalaitoksen polttoaine on perinteisten polttoaineiden (esim. hiili, maakaasu, turve) sijaan uraani.

Lue lisää

Säteily

​Säteily yleiskäsitteenä tarkoittaa sähkömagneettisen säteilyn tai hiukkassäteilyn muodossa olevaa atomin viritystilojen muutoksissa tai ydinreaktioissa syntyvää energiaa.

Lue lisää

Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos tuottaa yhteensä noin 8 TWh sähköä vuodessa valtakunnan verkkooon, mikä vastaa noin kymmenesosaa Suomen sähkön tuotannosta.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme ydinturvallisuus- ja jätehallintapalveluita sekä järjestelmätoimituksia ydinvoimateollisuudelle.

Lue lisää

Ajankohtaista ydinvoimasta

Uutisia ja ajankohtaista tietoa ydinvoimasta.

Lue lisää