Valvomo

Ydinturvallisuus ja Fortum

Fortumin Suomen ja Ruotsin ydinvoimalaitosten turvallisuustaso on korkea, ja Fortumin ydinturvallisuuden osaaminen on kansainvälisesti arvostettua. Loviisan voimalaitosta on aikanaan jo suunnitteluvaiheessa modifioitu voimakkaasti alkuperäisestä laitossuunnittelusta,  esimerkiksi suojarakennuksen ja turvajärjestelmien osalta.

Sittemmin turvallisuutta on parannettu jatkuvasti laitoksen käyttöiän kuluessa vuosittaisilla investoinneilla, muutoksilla ja kehittämällä turvallisuuskulttuuria. Osana tätä työtä laitoksella on myös varauduttu vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan. Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta arvioidaan ja parannetaan jatkuvasti ottaen huomioon omat ja kansainväliset käyttötapahtumat.

11.5.2017