Pilviä

Turvallisuusselvitykset

Japanin ydinvoimaonnettomuuden jälkeen maaliskuussa 2011 Suomen Säteilyturvakeskus STUK toteutti työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämän lisäselvityksen ydinvoimalaitosten turvallisuudesta sähkön menetyksen sekä poikkeuksellisten sää- ja ympäristöolosuhteiden varalta. STUKin selvityksen mukaan Suomen ydinvoimalaitoksissa ei havaittu sellaisia uusia riskejä tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä turvallisuusparannuksia. Fortum toimitti joulukuussa 2011 STUKille turvallisuusarvioinnin perusteella pyydetyt lisäselvitykset. Kohdennettujen turvallisuusselvitysten perusteella on todettu, että Loviisan voimalaitoksen turvallisuus on hyvällä tasolla myös nyt tarkastelluilla turvallisuuden osa-alueilla.

Myös Eurooppa-neuvosto päätti toteuttaa Japanin ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen koko Euroopan laajuisen ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen. Fortum jätti lokakuussa 2011 STUKille loppuraportin koskien EU:ssa tehtäviä ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiä eli niin sanottuja stressitestejä. Loviisan voimalaitokselle tehty turvallisuusselvitys ei tuonut esille erityisiä uusia asioita, joita ei olisi tunnistettu keväällä tehdyssä työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetussa turvallisuusarvioinnissa. Selvityksessä käsitellään myös varautumista vakaviin onnettomuuksiin. Turvallisuusselvityksessä todetaan, että Loviisan voimalaitoksen suunnitteluperusteet ovat oikeat sekä nykyiset ratkaisut ja turvallisuusmarginaalit riittävät. Ruotsissa ydinturvallisuusviranomainen (SSM) on toteuttanut vastaavat arvioinnit.

Vuonna 2011:

11.3. Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuus

14.3. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi STUK:lta selvitystä suomalaisten ydinvoimalaitosten varautumisesta ulkoisiin uhkiin

15.4. Fortumin vastaus STUK:lle

16.5. STUK toimitti ministeriölle TEM:n edellyttämän selvityksen

24.5. Päätös EU-tasoisista turvallisuusarvioinneista

1.6. Turvallisuusarvioinnit käynnistyivät kansallisilla päätöksillä

4.8. STUK pyysi Fortumilta lisäselvityksiä TEM selvityksen johdosta

15.8. Fortumin edistymisraportti

15.9. Viranomaisten edistymisraportti

31.10. Fortum toimitti EU-tasoisen turvallisuusraportin loppuraportin STUK:lle  

15.12. Fortum toimitti STUK:n edellyttämät lisäselvitykset

30.12. Kansallinen raportti EU-tasoisista arvioinneista valmistui


Vuonna 2012:

Tammikuusta huhtikuuhun kansainvälinen vertaisarviointi

Kesäkuussa komission raportti ministerineuvostolle

Heinäkuussa STUK ilmoitti ydinvoimayhtiöille päätökset asioista, jotka vaativat jatkotoimenpiteitä yhtiöiden voimalaitosten turvallisuuden kehittämisessä.

4.10. Euroopan komissio julkaisi tiedonannon eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitesteistä

16.10. Fortumin kannanotto Euroopan komission tiedonantoon

 

 

24.6.2015