Ydinturvallisuus Suomessa

Ydinturvallisuus Suomessa

Suomessa ydinvoiman tuotanto on luvanvaraista. Lisäksi ydinvoiman tuotantoon liittyvät järjestelmät ja toimintakäytännöt ovat viranomaisten valvomia ja hyväksymiä. Suomessa lopullisen luvan ydinvoiman lisärakentamiselle voi myöntää eduskunta valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtäviin kuuluu ydinenergian valvonta ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelu.

Suomen lainsäädännön mukaan ydinenergian käyttöön luvan saaneella on velvollisuus huolehtia käytön turvallisuudesta. Säteilyturvakeskus (STUK) on ydinenergian turvallisuutta valvova viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonnasta.

Ydinvoimatoiminta perustuu monivaiheiseen eristämiseen ja rinnakkaiseen varmistamiseen. Suunnitelmallinen huolto ja modernisointi sekä henkilöstön koulutus varmistavat osaltaan voimalaitoksen huolellisen ja ajan vaatimusten mukaisen käytön.

 

 

29.1.2016