Ydinvoima

Perustietoa ydinvoimasta

Ydinvoima on vakaasti tuottavaa ja CO2-vapaata perusvoimatuotantoa.

Hiilidioksidipäästöttömänä sähköntuotantomuotona ydinvoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat yhtä alhaiset kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla.

Maailman sähköntuotannosta ydinvoiman osuus oli vuonna 2014 noin 16 % ja käytössä oli vajaat 440 reaktoria. Euroopassa ydinvoiman osuus sähköntuotannosta on lähes kolmannes. Myös Suomessa noin kolmannes sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Vaikka uusia ydinvoimalaitoksia ei Suomessa ole otettu käyttöön vuosikymmeniin, on tuotanto kasvanut huomattavasti olemassa olevien voimalaitosyksiköiden tehonkorotusten myötä.

Valtaosa maailman ydinvoimalaitosten reaktoreista on tyypiltään kevytvesireaktoreita, joissa tavallista vettä käytetään sekä neutroneita hidastavana aineena että polttoainetta jäähdyttävänä aineena. Kevytvesireaktoreita on kahta perustyyppiä: kiehutusvesireaktori ja painevesireaktori. Maailmassa sähköntuotantokäytössä olevista ydinreaktoreista noin 66 % on painevesireaktoreita ja noin 23 % kiehutusvesireaktoreita.


10.2.2016