Kesäinen ötökkä

Ympäristövaikutukset

Normaalioloissa ydinvoiman merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat voimalaitoksen rakentamisesta, polttoaineen hankinnasta ja käytön aikana mereen johdettavan jäähdytysveden lämpökuormasta. Sähköntuotanto ydinvoimalla ei aiheuta hiilidioksidi- tai muita kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotannon elinkaaren aikana ydinvoiman ilmastovaikutus on tuuli-, vesi- tai aurinkovoiman tasoa.
Vuonna 2016 Loviisan voimalaitoksen lämpökuorma mereen oli 56,741 TJ. Lämpömittausten mukaan jäähdytysvesi on nostanut pintaveden lämpötilaa 1-2 astetta 1-2 kilometrin etäisyydellä jäähdytysveden purkupaikasta. Vesistöön ajettavaa lämpökuormaa olisi mahdollista vähentää rakentamalla ydinvoimalaitos sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksena, mikä nostaisi voimalaitoksen energiahyötysuhdetta merkittävästi.

Korkeatasoinen ydinturvallisuus ja säteilyturvallisuus ovat avaintekijöitä ydinvoiman ympäristövaikutusten hallinnassa. Loviisan voimalaitoksen turvallisuustaso on hyvä, ja laitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Voimalaitoksella ei kirjattu vuoden 2016 aikana yhtään turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa (kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n INES -asteikolla). Loviisan voimalaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuudesta kerrotaan  sivuilla Ydinturvallisuus Loviisan voimalaitoksella ja Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutukset.

 

18.5.2017