Kestävän kehityksen indeksit

Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Lisäksi ne tuottavat Fortumista kiinnostuneille sijoittajille puolueetonta tietoa yhtiön toiminnan tasosta kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu.Fortum arvioitiin parhaaksi energiasektorin toimijaksi CDP:n (aikaisemmin Carbon Disclosure Project) vuosittaisessa pohjoismaisessa arvioinnissa vuonna 2016. Fortum arvioitiin luokkaan A- (asteikolla D–A, A:n ollessa paras). CDP edustaa 827 institutionaalista sijoittajaa.

 

Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, joihin on listattuna maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteereillä mitattuna. Indeksit sisältävät edellä mainitut kolme indeksikategoriaa sekä yleisindeksin, joka summaa näiden tulokset.

ECPI 

Fortum on mukana ECPI-indekseissä. Näitä indeksejä käytetään vertailuindekseinä, temaattisiin investointeihin, riskienhallintatarkoituksiin ja indeksisijoitusstrategioiden tai ETF:ien (pörssinoteeratut rahastot) luomiseen. ECPI on johtava reittaus- ja indeksiyhtiö, joka on keskittynyt ESG-tutkimukseen vuodesta 1997 lähtien.

Oekom Research Prime  
 
Saksalainen oekom research AG on antanut Fortumille primeluokituksen B-. Prime-luokitus tarkoittaa, että Fortum kuuluu toimialansa parhaimpiin yrityksiin ja täyttää toimialakohtaiset Best in class -vaatimukset. Oekom research AG arvioi vuosittain runsaat 3 000 yritystä.

 OMX GES Sustainability Finland index    
Saksalainen oekom research AG on antanut Fortumille primeluokituksen B-. Prime-luokitus tarkoittaa, että Fortum kuuluu toimialansa parhaimpiin yrityksiin ja täyttää toimialakohtaiset Best in class -vaatimukset. Oekom research AG arvioi vuosittain runsaat 3 000 yritystä.Fortum on hyväksytty NASDAQ OMX:n ja GES Investment Servicen OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Se antaa sijoittajille luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten suoriutumisesta kestävän kehityksen näkökulmasta. GES Investment Services vertailee NASDAQ OMX Helsinki pörssiin listautuneita johtavia yrityksiä ja niiden tasoa ympäristö- ja sosiaalisessa vastuullisuudessa sekä hallinnossa. Indeksiin valikoidaan 40 arvioinnissa parhaiten menestynyttä yritystä.  
 
 
Fortum on hyväksytty joulukuusta 2016 alkaen Euronext Vigeo Eurozone 120 -indeksiin. Indeksiin sisällytetään 120 ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan kriteereillä arvioitua johtavaa eurooppalaista yritystä. Arviointi perustuu 330 indikaattoriin.

 

28.3.2017