Ihmisoikeudet

​​Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa sosiaalisen vastuun ihmisoikeudet -alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

​Sosiaalisen vastuun johtaminen: Ihmisoikeudet ​Kuvaus
Tavoitteet ja toimintatapa​ Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja käyttää näitä periaatteita oman operatiivisen toimintamme ohella maa- ja kumppaniriskin arvioinneissa sekä toimittaja-auditoinneissa.  
 
Sosiaaliseen vastuuseemme sisältyvät hyvänä yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Edistämme työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta, yksilön arvostamista ja keskinäistä luottamusta sekä vastuullista toimintaa hankintaketjussamme ja laajemmin yhteiskunnassa.
 
Olemme asettaneet konsernitasoisen tavoitteen toimittaja-auditointien lukumäärälle.    
Politiikat​ ​Ihmisoikeuksia koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset. 
​Vastuut organisaatiossa ​Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen 
​Seuranta ​Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla

Ihmisoikeuksien toteutumista arvioivat toimittajakyselyt ja auditointitulokset korjaavine toimenpiteineen tallennetaan toimittajatietokantaan, joka on avoin kaikille fortumlaisille. Fortum on asettanut konsernitavoitteen auditointien lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan operatiiviselle johdolle neljännesvuosittain.
 
Hiilen osalta käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä.
 
Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa työturvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.
 
Maakohtaiset raportit, jotka käsittelevät myös ihmisoikeuksia, esitellään Fortumin johtoryhmälle sekä hallitukselle tarvittaessa.
 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla.   

 

14.7.2016