Tuotevastuu

​Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa sosiaalisen vastuun tuotevastuu -alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

Sosiaalisen vastuun johtaminen: Tuotevastuu​ Kuvaus​
Tavoitteet ja toimintatapa​

Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa markkinointi‑ ja viestintäaineistossamme. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä.

Olemme asettaneet konsernitasoisia tavoitteita (vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet): 

  • Asiakastyytyväisyys
  • Maine
Politiikat​ ​Tuotevastuuta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.
Vastuut organisaatiossa​ ​Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.
Seuranta​ Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain tulokset voimalaitosten käytettävyyden osalta. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa. 
 
Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain One Fortum ‑tutkimuksella ja EPSI‑asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Tutkimusten tulokset esitellään Fortumin johdolle ja niitä käytetään liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys ja Fortumin maine ovat osa konsernitason kestävän kehityksen tavoiteasetantaa, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain.
 
Määräystenmukaisuuden noudattaminen raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osana liiketoimintojen tuloksellisuuden arviointia.

 

14.7.2016