Yhteiskunta

​Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa sosiaalisen vastuun yhteiskunta -alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.

​Sosiaalisen vastuun johtaminen: Yhteiskunta ​Kuvaus
Tavoitteet ja toimintatapa​ Uskomme, että erinomainen taloudellinen tulos ja eettinen liiketoiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Noudatamme hyviä liiketoimintatapoja ja eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme. Kilpailemme rehdisti ja reilusti. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. Vältämme tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Emme koskaan, emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia tai muita asiattomia maksuja.
 
Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja alihankkijoitamme reilusti ja tasapuolisesti. Valitsemme heidät ansioiden perusteella ja odotamme, että he noudattavat johdonmukaisesti vaatimuksiamme ja Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille.
Politiikat​ ​Yhteiskuntaa ja määräystenmukaisuutta koskevan johtamistapamme elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset. 
​Vastuut organisaatiossa ​Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.
​Seuranta Määräystenmukaisuuden riskiarviointi on osa konsernin riskiarviointiprosessia ja tulokset raportoidaan kahdesti vuodessa osana liiketoimintojen tuloksellisuuden arviointiprosessia. Merkittävät riskit ja rikkomukset raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.
 
Fortumilla on kaikille sidosryhmille suunnattu kanava väärinkäytösten ilmoittamista varten. 

 

14.7.2016