Politiikat ja sitoumukset

Kansainväliset ja kansalliset aloitteet, sitoumukset ja ohjeet  

Fortum on YK:n Global Compact - ja YK:n Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum tukee ja kunnioittaa alla olevassa taulukossa esitettyjä kansainvälisiä aloitteita ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita, ja ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.
 

 

Fortumin sisäiset politiikat ja ohjeistukset

Fortumin kestävän kehityksen politiikka päivitettiin joulukuussa 2016 vastaamaan uutta strategiaa. Yhtiön konsernitasoiset politiikat hyväksyy Fortumin hallitus. Konsernitasoiset ohjeet hyväksyy toimitusjohtaja tai johtoryhmä.
 
 

Fortumin keskeisimmät sisäiset kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset 

13.6.2017