Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

Fortumin liiketoimintoja kehitetään ja vahvistetaan hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Uskomme, että liiketoiminnan menestyksekäs johtaminen perustuu johdon ja henkilöstön luottamuksellisiin suhteisiin ja vapaaseen tiedonkulkuun. Fortum kunnioittaa henkilöstön järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan.

Toimintamaissamme järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus on taattu lainsäädännöllä. Tästä poikkeuksena on Intia, joka ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization) sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta. Intiassa noudatamme samoja käytäntöjä kuin muissakin toimintamaissamme emmekä rajoita tai estä järjestäytymisvapautta.

Sovellamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia työehtosopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen mukaisesti. Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 90 % Fortumin henkilöstöstä.

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluvan henkilöstön osuus toimintamaittain:
  • Latvia, Ruotsi ja Venäjä: 100 %
  • Suomi: 100 % (pois lukien ylin johto)
  • Viro: 25 %
  • Puola: 32 %  

Liettuassa ei ole kollektiivisesti neuvoteltuja työehtosopimuksia. Työsopimukset perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön henkilöstöpolitiikkaan.

Fortum European Council

Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. FEC on eurooppatasoinen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- ja työnantajaedustajat kohtaavat keskustellakseen Fortumia koskevista asioista. Vuonna 2015 FEC kokoontui toukokuussa Suomessa ja siihen osallistui henkilöstön edustajia Suomesta, Ruotsista, Puolasta ja Virosta. Neuvoston kokouksessa käsiteltiin erityisteemoina muun muassa energia-alan tulevaisuuden näkymiä, työturvallisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia. Fortum European Councilin kokousten lisäksi paikallistason neuvotteluja käydään eri maissa useita kertoja vuosittain tarpeen mukaan.
 

Uudelleenjärjestelytilanteet

Organisaation muutostilanteissa neuvottelemme henkilöstön edustajien kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen mukaisesti. Irtisanomistilanteissa haluamme ensisijaisesti tukea henkilöstön uudelleentyöllistymistä.
 
Uudelleenjärjestelytilanteissa sovellettava neuvotteluvelvoiteaika riippuu tulevien muutosten laajuudesta ja vaihtelee Fortumin eri toimintamaissa. Neuvotteluvelvoiteaika on lyhimmillään kolme viikkoa (Suomi) ja pisimmillään 90 päivää (Intia). Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa ei ole säädettyä neuvotteluvelvoiteaikaa.
 
Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, kollektiivisiin työehtosopimuksiin tai työsopimuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa.
 
Irtisanomistilanteissa tarjoamme uudelleensijoituspalveluita ja selvitämme tapauskohtaisesti mahdollisuuksia järjestää ammatillista koulutusta yhteistyössä paikallisten työvoimaviranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa. Työssä jatkavien työntekijöiden uudelleenkoulutus järjestetään organisaation ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
 
Irtisanomistilanteissa tarjoamamme tukipaketin sisältö päätetään tapauskohtaisesti paikallisten tarpeiden mukaan. Paketin taloudellinen kompensaatio perustuu yleensä työvuosien määrään Fortumissa.
 

17.2.2016