Henkilöstö

Olemme merkittävä työllistäjä toimintapaikkakunnillamme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka panostaa henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Vuonna 2016 Fortumissa työskenteli keskimäärin 7 994 (2015: 8 009) työntekijää. Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 3 814 (2015: 4 180) henkilöä. 


 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 

Edistämme henkilöstön tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehittymisessä ja uralla etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä.
 
Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja puutumme siihen välittömästi. Suomessa, Ruotsissa ja Intiassa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Raportoituja syrjintätapauksia ei ollut vuonna 2016.
 

Henkilöstön hyvinvointi

Energia-ala on murroksessa, ja tämä heijastuu myös Fortumin liiketoimintaan. Haluamme tukea henkilöstöämme muutoksessa myös kiinnittämällä erityistä huomiota työhyvinvointiin. Henkilöstön hyvinvointi on edellytys menestyksekkäälle ja tehokkaalle liiketoiminnalle.
 

Henkilöstön kehittäminen

Fortumissa kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämiseen. Sen mahdollistamiseksi olemme keskittyneet kehittämään johtajuutta ja organisaatiokulttuuria valmentavan lähestymistavan avulla. Valmentava lähestymistapa lisää osallistavaa johtamista, joka innostaa työntekijöitämme ottamaan vastuuta työssään. Yhtenä keskeisenä elementtinä valmentavassa lähestymistavassa on palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 

30.3.2017