Poikkeustilanteisiin varautuminen

​Keskeiset kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin varaudumme, liittyvät operatiiviseen toimintaamme, kuten voimalaitos- ja patoturvallisuuteen sekä muuhun häiriöttömän toiminnan turvaamiseen.

Pato- ja ydinturvallisuuden osalta varautumisvelvoitteet perustuvat Suomessa ja Ruotsissa viranomaismääräyksiin, samoin varautumisvelvoitteet terrorismin osalta Venäjällä. Muutoin viranomaisten antamat varautumisvelvoitteet poikkeustilanteisiin ovat yleisiä, ja Fortum määrittelee itsenäisesti omaan riskinarviointiinsa perustuen ne kriisi- ja poikkeustilanteet, joihin varautuu ja laatii toimintasuunnitelmat.

Poikkeustilanteisiin varautumisen vastuut

Fortumin kriisinhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on ohjeistettu konserni-, divisioona- ja laitostasolle. Kriisinhallinta- ja jatkuvuussuunnitelmien testaaminen ja päivittäminen on kunkin divisioonan ja linjaorganisaation vastuulla. Konsernin toimintaan laajemmin vaikuttavat kriisit johdetaan konsernitasolla. Kriisinhallinta- ja viestintäohjeet on laadittu mm. sähkön- ja lämmöntuotannon häiriöille sekä Loviisan ydinvoimalaitokselle. Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan kehittämisestä kuten harjoitusten järjestämisestä ja suunnittelun tukemisesta. Konserniviestintä vastaa kriisiviestinnästä.
 

Kriisiharjoitukset ja muu kehittäminen vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana pidettiin kriisiharjoitus muun muassa HESS-divisioonan johtoryhmälle. Suomessa järjestettiin Loviisan voimalaitoksella vuosittainen ydinvoimaonnettomuuteen liittyvä kriisiharjoitus. Harjoituksessa keskityttiin viestintään Loviisan voimalaitoksen, Keilaniemen pääkonttorin kriisinhallinnan organisaatioiden ja keskeisten viranomaisten, kuten hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen, poliisin ja Säteilyturvakeskuksen välillä.
 
Venäjän, Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian päätoimipaikoille luotiin palo- ja pelastussuunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta pidettiin tiedotustilaisuuksia toimipaikoilla. Vuoden aikana luotiin myös prosessi tietoturvariskien määrittämiseksi ja analysoimiseksi.
Vuoden 2016 tavoitteena on kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautumisen osalta parantaa mm. voimalaitosten tietoturvaan sekä palo- ja pelastustoimintaan liittyvien riskien hallintaa.

14.7.2016