Sosiaalinen vastuu

Fortum vaikuttaa liiketoimintansa kautta miljoonien ihmisten arkeen. Fortumin sosiaalisessa vastuussa painottuvat laitos-ja työturvallisuus, henkilöstön hyvinvointi, sähkön ja lämmön toimitusvarmuus, kaupungeille tarjottavat kestävät ratkaisut sekä liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä.
 

Sosiaaliset vaikutukset

Haluamme olla turvallinen työpaikka. Edistämme laitos- ja työturvallisuutta sekä työyhteisön hyvinvointia, jotka ovat edellytyksiä tehokkaalle ja häiriöttömälle tuotannolle. Kehittämämme innovaatiot sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Haluamme tarjota kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.
 
Eettiset liiketoimintatavat ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen muodostavat Fortumin toimintaohjeiden perustan. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä yrityskansalaisena toimiminen ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Haluamme tukea vastuullista toimintaa Fortumin hankintaketjussa ja laajemmin yhteiskunnassa.

                                                                                                                                                                                               Kuva: Lehtikuva

30.3.2017