Tuotevastuu

Fortum on puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä.
 
Olemme yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä ja myymme sähköä yksityis- ja yritysasiakkaille Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Fortum on yksi maailman suurimmista lämmöntuottajista ja -myyjistä. Myymme lämpöä yrityksille, julkiselle sektorille sekä yksityisasiakkaille Suomessa, Puolassa, kaikissa Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä. Lisäksi myymme kaukojäähdytystä Suomessa ja Virossa, jossa ensimmäiset asiakkaat liittyivät kaukojäähdytyksen piiriin vuoden 2016 aikana. Puolassa myymme sähköä ja maakaasua sekä nesteytettyä maakaasua. Fortum Charge & Drivella on Pohjoismaiden kattavin sähköautojen latausverkosto, joka toimii Norjassa, Islannissa, Ruotsissa ja Suomessa.
 
Ekokemin oston myötä Fortumista tuli yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja tarjoavista kiertotalousyhtiöistä. Palveluvalikoimaan kuuluu kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Toimintaa on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
 

Alkuperämerkittyä ja uusiutuvaa sähköä

Fortum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin ja pystyy tarjoamaan yhä useammalle asiakkaalle sähkösopimuksen, jonka sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Vuonna 2016 kaikki Suomessa ja Ruotsissa yksityisasiakkaille myymämme sähkö oli uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä vesi-, tuuli- tai aurinkovoimaa. Sähkön alkuperä varmennettiin eurooppalaisilla sähkön alkuperätakuilla. Osa tuotannosta varmennettiin lisäksi yleiseurooppalaisella luonnonsuojelujärjestöjen myöntämällä EKOenergia-merkillä ja Ruotsissa Bra Miljöval -merkillä.
 

Palveluita asiakkaille

Fortum on viime vuosina tuonut markkinoille useita uusia ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaiden energiankäyttöä ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Haluamme tarjota kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Älykkäät ratkaisut parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia hallita sähkönkulutustaan ja kustannuksiaan. Fortum kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Uudet ratkaisut liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen ja kysynnän joustoon, sähköautoihin, aurinkovoimaan ja avoimeen kaukolämpöön.
 
Tarjoamme monipuolisia käytön ja kunnossapidon asiantuntijapalveluita voimalaitosomistajille ja teollisuusasiakkaille. Lisäksi tarjoamme vesivoimaan, ydinturvallisuuteen ja ydinjätteiden käsittelyyn liittyviä tuotteita ja konsultointipalveluita.
 

Markkinointiviestintä ja asiakkaiden tietosuoja

Tavoitteenamme on esitellä tuotteet ja palvelut todenmukaisesti kaikessa markkinointi ja viestintäaineistossamme. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä. Vuonna 2016 Fortumin markkinointiviestinnässä ei havaittu määräysten tai vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia.
 
Tietosuojalainsäädäntö on uudistunut viime vuosina. Venäjällä tuli vuonna 2015 voimaan uusi henkilötietolainsäädäntö, ja vuonna 2016 EU:ssa julkaistiin tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan vuoden 2018 toukokuussa.
 
Fortum kantaa vastuun asiakkaidensa tietosuojasta. Olemme käynnistäneet projektin, jonka tehtävänä on varmistaa, että täytämme asetuksen vaatimukset määräaikaan mennessä. Tarvittavat muutokset muun muassa asiakastietojen käsittelyssä toteutetaan vuoden 2017 aikana.
 

31.3.2017