Yrityskansalaisuus

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa on Fortumin toiminnan kulmakiviä. Toimintamme vaikuttaa paikallisyhteisöihin voimalaitospaikkakunnilla, ja teemme monenlaista yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa.
 
Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. Sponsorointiohjelmamme painottuu tulevaisuuteen – lapsiin ja nuoriin sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fortum tekee myös merkittävää yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus-ja kehityshankkeissa.
 
Toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Yhteiskuntasuhteet ja yhteistyö viranomaisten kanssa ovat ensisijaisen tärkeitä energia-alalla.
 

Paikalliset vaikutukset ja yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa  

Olemme toiminta-alueillamme tärkeä työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Lisäksi investointimme parantavat paikallista infrastruktuuria. Energiantuotantomuodoistamme vesivoimalla on merkittävimmät vaikutukset paikallisyhteisöihin ja paikalliseen maankäyttöön. Kompensoimme ja korvaamme vesivoimantuotannon aiheuttamia haittoja lukuisilla toimenpiteillä, kuten istuttamalla kaloja ja rakentamalla veneenlaskupaikkoja.
 
Viestimme avoimesti, rehellisesti ja ennakoivasti ja käymme vuoropuhelua voimalaitostemme lähiympäristön sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyöhankkeita paikallisyhteisöjen kanssa. Teemme hankkeissamme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-menettelyä. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa lupamenettelyissä.
 
Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa on lueteltu kestävän kehityksen raportissamme.
 

Tuki yhteiskunnalle

Vuonna 2016 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,6 (2015: 3,6) miljoonaa euroa. Fortumin säätiön myöntämien apurahojen osuus tuesta oli noin 675 000 (2015: 706 000) euroa. Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä, teknistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla.
 
Ekokem jakaa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen vuonna 2017 apurahaa 150 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on ympäristöhuoltoalaa, erityisesti jätehuoltoa, materiaalien kierrätystä, jätteiden hyödyntämistä, vaarallisten jätteiden käsittelyä sekä maaperän ja vesistöjen kunnostusta edistävän innovatiivisen tutkimuksen ja osaamisen tukeminen Pohjoismaissa.
 
Esimerkkejä yhteistyöstämme yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa eri toimintamaissa on lueteltu kestävän kehityksen raportissamme.
 

 

Sponsorointihankkeet

Vuonna 2016 jatkoimme lasten ja nuorten valmennuksen tukemista jalkapallossa, lentopallossa, koripallossa ja yleisurheilussa. Fortum Tutor -ohjelman kautta tarjoamme sekä tutoreita tukemaan valmentajia päivittäisessä työssä että taloudellista tukea yksittäisille seuroille uusien valmentajien kouluttamiseen. Fortum Tutor toimii Suomessa sekä niissä kaupungeissa Baltian maissa, joissa Fortumilla on voimalaitoksia.
 
Puolassa ja Venäjällä on ollut käytössä Fortum Honorary Energy Donor -mobiilisovellus, joka kannustaa ihmisiä liikkumaan. Liikutun matkan voi muuttaa energiaksi, ja tämän energian hintaa vastaavan summan Fortum lahjoittaa valittuihin hyväntekeväisyyskohteisiin.

31.3.2017