Energiaintensiteetti 2015

​Vuonna 2015 käytimme sähkön- ja lämmöntuotannossamme polttoaineita yhteensä 116 000 GWh (417 PJ). Lisäksi hankimme sähköä ulkopuolisilta energiantoimittajilta 398 (2014: 401) GWh. Näillä energiaresursseilla tuotimme sähköä 35 741 GWh, lämpöä 31 229 GWh, jäähdytystä 18 GWh ja bioöljyä 39 GWh. Energiaresurssien hankinnan ja energian nettotuotannon erotuksena saatava energian kokonaiskulutus oli 49 300 GWh, eli 178 (2014: 167) PJ.

Polttoon perustuvassa energiantuotannossa pyrimme hyödyntämään polttoaineen niin tehokkaasti kuin mahdollista. Vuonna 2015 keskimääräinen polttoaineen käytön hyötysuhteemme oli 64 % (2014: 64 %). Hyötysuhde on laskettu jakamalla polttoaineella tuotettu energia (sähkö ja lämpö) tuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiasisällöllä.

Oman tuotantomme energiaintensiteetti oli 1,33 (2014: 1,37) Intensiteettiluku on laskettu jakamalla käytettyjen energiaresurssien määrä energiatuotteiden koko nettotuotannolla. Tuotantoon on tässä laskettu mukaan myös vesivoima ja aurinkovoima.
 

16.2.2016