Polttoaineiden käyttö 2015

​Polttoaineiden kulutus omassa energiantuotannossamme oli 116 terawattituntia (TWh), eli 417 (2014: 422) petajoulea (PJ). Merkittävin polttoaine oli maakaasu, jonka osuus polttoaineiden kokonaiskulutuksesta oli 65 % (2014: 65 %). Uraanin ja hiilen osuudet olivat vastaavasti 22 % (2014: 19 %) ja 9 % (2014: 11 %).

Polttoaineiden käyttö vuosina 2013-2015, energia (GRI G4-EN-3)

 

Biomassan ja bionesteiden osuus koko polttoaineiden kulutuksestamme oli 2,7 % (2014: 3,0 %), ja jäteperäisten polttoaineiden osuus 0,6 % (2014: 0,5 %).

Polttoaineiden energiamääräinen kulutus on laskettu voimalaitoksilla mitattujen käyttömäärien ja polttoaineiden lämpöarvomittausten perusteella. Uraanin kulutus on laskettu reaktoreiden lämpöenergian tuotosta.

Polttoaineiden käyttö vuosina 2013-2015, massa tai tilavuus (GRI G4-EN1)


 

Polttoaineiden käyttö maittain vuonna 2015 (GRI G4-EN1)

 

Venäjän osuus maakaasun käytöstämme oli  99 % ja kivihiilen käytöstä 53 %. Energiamääräisesti Venäjän osuus koko polttoaineiden käytöstämme oli noin 70 %.

 

31.5.2016