Ilmastonmuutoksen hillintä

Visiomme – Kohti puhtaampaa maailmaa – määrittää pyrkimyksemme kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Keskeiset keinomme ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat uusiutuvan energiantuotannon lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittäminen asiakkaillemme.
 

Kohti vähäpäästöistä tuotantoa

Euroopassa tuotamme hiilidioksidipäästötöntä sähköä vesi-, ydin- ja tuulivoimalla sekä biomassaa, bionesteitä ja jätepolttoaineita käyttävillä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksilla (CHP). EU:n alueella 96 % (2015: 97 %) sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2016. Loppuosa sähköstä tuotettiin pääasiassa kivihiilellä. Aurinkovoimaa tuotamme Intiassa.
 
Venäjällä sähköntuotantomme perustuu kokonaan fossiilisiin polttoaineisiin, pääosin maakaasuun. Uudet laitosyksikkömme Venäjällä perustuvat kaasuturbiiniteknologiaan, joka edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa maakaasun poltossa. Koko sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä 62 % (2015: 64 %).
 

Ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluita

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja pienentää hiilijalanjälkeään:
  • Hiilidioksidipäästöttömät sähkötuotteet
  • Sähkönkäytön reaaliaikainen seuranta ja optimointi
  • Aurinkopaneelipaketit
  • Sähköauton latausjärjestelyt

Päästökauppa

Fortumin näkemyksen mukaan päästökauppa on kustannustehokkain keino päästötavoitteiden toteutuksessa. Mielestämme EU:n päästökauppa on mekanismina toiminut suunnitellusti, ja sen tulisi olla keskeisin EU:n ilmastotavoitteiden toteutuskeino myös tulevaisuudessa. EU:n päästökauppadirektiivin muutos vuosille 2021-2030 oli parlamentin ja neuvoston käsittelyssä vuonna 2016, ja direktiivi hyväksyttäneen vuoden 2017 kuluessa.
 

Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästömme vuonna 2016 olivat yhteensä 23,6 (2015: 24,1) miljoonaa tonnia. Suorat Scope 1 -päästöt olivat 18,8 miljoonaa tonnia, epäsuorat Scope 2 -päästöt 0,1 miljoonaa tonnia ja epäsuorat Scope 3 -päästöt 4,7 miljoonaa tonnia.

Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) oli 184 (2015: 181) g/kWh. Vuosi 2016 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 188 (2015: 191) g/kWh, mikä on tavoitetason 200 g/kWh alapuolella.
 
Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) EU:ssa oli 28 (2015: 21) g/kWh.
 
Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästö mitattuna
g CO2/kWh on alhainen muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna.
 
Kasvihuonekaasupäästömme on raportoitu tarkemmin kestävän kehityksen raportissamme.
 
 

30.3.2017